Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sağlık Profesyoneli misiniz? Hayır
Open Menu
Termos de Uso

NESTLÉ KANSERDE BESLENMEM İNTERNET SİTESİ ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

A. GİRİŞ

https://www.kanserdebeslenmem.com/ internet sitesini (“İnternet Sitesi” veya “Site”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.

Bu sitede "biz", "bizim", "Nestlé" ifadeleri Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.’yi anlatır. "Siz" ve “Kullanıcı” bu web sitesine erişim sağlayan, üye olan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

İşbu Şartlar ve Koşullar’ı kabul ederek, Site’yi kullanmak, Site’ye üye olmak ve Şartlar ve Koşullar’ı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı beyan edersiniz.

Nestlé bu Şartlar ve Koşulları istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir, güncelleyebilir ve yenileyebilir. 

Site’deki güncellemeleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Güncel Şartlar ve Koşullar, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlidir ve Site’nin kullanımı o andan itibaren güncel Şartlar ve Koşulları’na bağlı olarak devam eder. 

Herhangi bir zamanda, Site’nin, özelliklerini, işlevlerini veya bunların herhangi bir kısmını değiştirebiliriz, yükseltebiliriz veya yeni bir sürüm yayınlayabiliriz. Aksi açıkça Nestlé tarafından belirtilmez ise, Site’nin herhangi bir yeni sürümü bu Şartlar ve Koşullar’a tabidir. 

Şartlar ve Koşullar’ı ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabiliriz veya Site’yi kullanımınızı sonlandırabiliriz ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabiliriz. 

B. BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ VE GÜNCELLİĞİ

Nestlé, Site’de yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı gösterir ancak Site’de yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu değildir. Site’deki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk size aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz.

C. GENEL ŞARTLAR
 

 1. Nestlé cihazınızdan ve/veya internet bağlantınızdan kaynaklanan hata, sistemsel yavaşlık, Site’yi kullanamama gibi durumlardan sorumlu tutulamaz. Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul edersiniz.
 2. Nestlé bu Site veya Site’nin kullanılması veya kullanılamaması veya bu Site’nin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Nestlé'ye söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 3. Nestlé dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Site’deki içerikleri kaldırabilir ve değiştirebilir.
 4. Nestlé, Şartlar ve Koşullar’da belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Site kullanımını engelleyebilir.
 5. Site’nin ya da Site’de yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.


D. BAŞKA WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
 

 1. Site, üçüncü taraf uygulamalarına/internet sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Nestlé bu internet sitelerinin hiçbir içeriğinden, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden sorumlu değildir. Bağlantılar iyi niyetle yerleştirilmiştir ve Nestlé, bağlantı içeren diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu uygulamaları/internet sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına/internet sitesine verilen bir bağlantı, Nestlé'nin uygulamayı/siteyi ya da uygulamada/sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmemektedir. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

E. ŞARTLAR VE KOŞULLAR
 

 1. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne erişim sağlayarak İnternet Sitesi’ni kullanabilir ve İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklere erişebilir. Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne erişim sağlaması, işbu Şartlar ve Koşullar’ı onayladıkları anlamına gelmektedir. Site’yi sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz.
 2. Site’de üyelik oluşturumanız ve Site’de yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmeniz adına ilgili alanlardaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde doldurmanız gerekir. Beyan ettiğiniz bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Nestlé sorumlu değildir. 
 3. Site kapsamında bilgi girişi yapılabilen alanlarda, uygun yetkilendirme olmaksızın, başkalarına ait kişisel verileri kullanamazsınız; veya saldırgan, kaba, müstehcen veya yasa dışı bilgi girişleri yapılması yasaktır. Nestlé kendi takdirine bağlı olarak, bu Şartlar ve Koşullar’ı, politikalarını veya yasaları ihlal ettiğine inandığı üye bilgilerini iptal edebilir veya reddedebilir.
 4. Nestlé, üyenin sağladığı herhangi bir bilginin hileli, hatalı veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa, üyenin Site’ye erişim ve kullanım hakkını bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir. Site’ye erişim ve kullanımla ilişkili tüm doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Hesaplarınızın veya bilgilerinizin olası bir amaç dışı kullanımı, kaybı veya ifşası ya da Site ile ilgili herhangi bir güvenlik ihlali fark ederseniz, derhal Nestlé’ye bildirimde bulunmalısınız.
 5. Site’ de yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olup bu bilgi ve tavsiyelere dayanarak vereceğiniz kararlardan Nestlé sorumlu değildir. Vereceğiniz kararların, profesyonel destek alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Nestlé, Site’nin hatasız ve güncelleştirilmiş bilgiler içermesi için büyük çaba göstermiş ve göstermeye devam edecektir. Site’de yer alan her türlü medikal bilgi, yorum ve öneriler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Buna rağmen, buradaki bilgi veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermemekteyiz. Nestlé, Kullanıcıların, uzmanların veya üçüncü kişilerin Site’de beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu değildir. 
 6. Site’nin içerdiği bilgi ve referanslar sadece bilgi içindir. Hiçbir şekilde kendi başına tedavi yöntemleri uygulanmamalı, mutlaka uzman doktor görüşü doğrultusunda hareket etmelisiniz. Herhangi bir kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır.
 7. Site’de gerçekleştireceğiniz ürün ve hizmet taleplerinde, Site üzerinden sağladığınız iletişimlerinde ve Site’deki diğer tüm işlemlerde, Şartlar ve Koşullar’a ve Site’de zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.
 8. İnternet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağınız gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamazsınız. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk size aittir.
 9. Şartlar ve Koşullar’da kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Şartlar ve Koşullar’ı onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Site’yi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Şartlar ve Koşullar’da belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Şartlar ve Koşullar çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.
 10. Site tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve Nestlé, bu Şartlar ve Koşullar ile bağlantılı olarak, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garanti ve koşulları dahil, açık, zımni, yasal ya da başka şekilde hiçbir garanti veya koşul sağlamaz. Nestlé, Site’nin hatasız ya da kesintisiz olacağına (siber saldırılar veya kötü amaçlı kod veya yazılımdaki kesintiler dahil) ya da her tür yazılımla uyumlu olacağına dair herhangi bir garanti vermez. Nestlé, Site’ye erişiminiz veya kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumluluğu reddeder. Site’ye erişiminizin ve kullanmanın kendi riskinizde olduğunu ve bilgi sistemlerinizde veya varlıklarınızda gerçekleşen herhangi bir zarardan veya bu tür erişim ya da kullanımdan sonucu oluşan veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. 
 11. Site’ye erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır: 
  • Site’yi hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
  • Site’yi kullanma yetkisini ortadan kaldıran/kısıtlayan herhangi bir sebebe rağmen Site’yi kullanıma devam etmek. 
  • Site’ye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
  • Site için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
  • Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.
  • Site’nin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Site’nin veya Site’yi kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
  • Başka bir kişinin Site’yi kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
  • Site’nin herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Nestlé’nin yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
  • Site’nin herhangi bir bölümünü ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırmak.
  • Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
  • Site ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Siteyı/içeriklerini kullanmak.
 12. Site’yi kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.

F. AKTARIM
 

 1. Bu internet sitesine elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan herhangi yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilir. Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Nestlé’nin mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. 
 2. Nestlé bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanabilir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve Nestlé tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. 
 3. Nestlé gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

G. FİKRİ HAKLAR
 

 1. Bu internet sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca "Ticari Markalar") Nestlé’ye aittir. Bu internet sitesinde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka'ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar'da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Nestlé’nin fikri mülkiyet haklarını, ciddi durumlarda yasaların izin verdiği ölçüde sonuna kadar koruyacağı burada açıkça beyan edilir.
 2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/Site/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kurallara aykırı olarak kullanılamaz. 
 3. Site’nin tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

H. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 

 1. Site aracılığıyla taleplerin alınması ve yerine getirilmesi oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. İletişim formunu doldurmanız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Kişisel Verilerin Korunması Sekmesi’ni Site’de yer alan çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. 
 2. Site içerisinde yer alan özelliklerden yararlanmanız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak için, her bir özellik/hizmete özgü olarak hazırlanan aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.

I. SAİR DÜZENLEMELER
 

 1. Bu Şartlar ve Koşullar’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 2. İşbu Şartlar ve Koşullar ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Nespresso nezdindeki telefon numarası/e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. 
Yukarı Git