Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sağlık Profesyoneli misiniz? Hayır
Open Menu
Termos de Uso

NESTLÉ TÜRKİYE GIDA SAN. A.Ş. NESTLÉ KANSERDE BESLENMEM İNTERNET SİTESİ ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Nestlé Türkiye Gıda San. A.Ş. (“Nestle” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla bu metni hazırladık.

Nestle olarak https://www.kanserdebeslenmem.com/ web sitesinde (“Site”) çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni, Nestle tarafından yönetilen Site için geçerlidir. Çerezler, Aydınlatma Metninde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni ile; internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl yönetileceği hakkında sizlere bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızalarını alıyoruz ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlıyoruz.

Kullanıcılarımız Çerez Onay Aracı üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilir. Yine bu onay aracı üzerinden kullanıcılarımız tercihlerini her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Çerez Nedir?

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. Çerezler daha sonrasında, her bir müteakip ziyaret sırasında kaynak internet sitesine veya söz konusu çerezleri tanıyan diğer internet sitelerine geri gönderilmektedir. 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler, siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermemektedir. Çerezlerin içerdiği bilgilere, ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ilgili çerezi oluşturan internet sitesi tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Nestlé bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri Nelerdir?
 

Çerez TipiSahipliklerine göre:
Birinci Taraf ÇerezlerDoğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
Üçüncü Taraf ÇerezlerNestlé ile iş birliği içerisinde ola üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
Çerez TipiAktif olduğu süreye göre:
Oturum ÇerezleriKullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
Kalıcı ÇerezlerÇerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
Çerez TipiKullanım amaçlarına göre:
Zorunlu ÇerezlerWeb sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
İşlevsel (Tercih) ÇerezleriWeb sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
İstatistik ÇerezleriPerformans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar hakkında bilgiler edinilebilmektedir. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
Pazarlama Çerezleriİlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla kullanılabilen çerezlerdir.


Çerezler Aracılığıyla Kişisel Veri İşlemenin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Zorunlu çerezler: talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (kayıt oluşturma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi doğrultusunda “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

İşlevsellik çerezleri: site kullanım tercihlerinizi hatırlamak ve site kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler internet sitesinin “kullanıcıların istediği gibi çalışmasını" sağlar. Örneğin, internet sitesinin dil ayarlarını “İngilizce” olarak güncellediğiniz durumda, işlevsellik çerezleri aracılığıyla bu tercihiniz hatırlanır ve sonraki kullanımlarınızda sitedeki içeriklerin İngilizce olarak gösterilmesi sağlanır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Reklam-Pazarlama çerezleri: iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin oluşturulması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans-Analitik çerezleri: internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler

Çerezler Aracılığıyla Kişisel Veri İşlemenin Amaçları ve Hukuki Sebepleri başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kullanıcı kimliği/ID, IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaret tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, Site’ye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), Site’deki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, Site’yi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem bilgileriniz işlenmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 

Zorunlu Çerezler
Çerez İsmiÇerez Kullanım AmacıÇerez TipiBirinci Taraf/Üçüncü TarafÇerez Süresi
ar_debugHata ayıklama ve geliştirme amaçları için kullanılır. Bu çerez, uygulama veya web sitesindeki hata ve sorunları izlemek ve çözmek için bilgi toplar.Zorunlu ÇerezlerBirinci Taraf15.08.2024
gig_bootstrap_4_WZdAFn6lT86C-56LQAwzhwGenellikle uygulamanın veya web sitesinin başlangıç yapılandırmalarını ve kullanıcı tercihlerini saklamak için kullanılır. Bu çerez, sayfanın yüklenmesini ve işlevselliğini iyileştirmek amacıyla veriler depolar.Zorunlu ÇerezlerBirinci Taraf21.05.2025

 

İşlevsellik Çerezlerleri
Çerez İsmiÇerez Kullanım AmacıÇerez TipiBirinci Taraf/Üçüncü TarafÇerez Süresi
OptanonAlertBoxClosedKullanıcıların çerez bildirimini kapatma tercihlerini kaydetmek.İşlevsellik ÇerezleriBirinci Taraf21.05.2025
OptanonConsentKullanıcının çerez tercihlerini saklamak ve izin verdiği çerez kategorilerini yönetmek.İşlevsellik ÇerezleriÜçüncü Taraf21.05.2025

 

Reklam - Pazarlama Çerezlerleri
Çerez İsmiÇerez Kullanım AmacıÇerez TipiBirinci Taraf/Üçüncü TarafÇerez Süresi
_gcl_auGoogle'ın çevrimiçi reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve reklamları optimize etmek için kullanılır.Reklam - Pazarlama ÇerezleriBirinci Taraf19.08.2024

 

Performans - Analitik Çerezleri
Çerez İsmiÇerez Kullanım AmacıÇerez TipiBirinci Taraf/Üçüncü TarafÇerez Süresi
_gaGoogle Analytics tarafından kullanılarak web sitesi trafiğini analiz etmek, kullanıcı etkileşimlerini takip etmek ve raporlamak.Performans - Analitik ÇerezleriBirinci Taraf25.06.2025
_ga_LWVJC60CMJKullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini takip etmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek.Performans - Analitik ÇerezleriBirinci Taraf25.06.2025
_gidGoogle Analytics tarafından kullanılarak web sitesi trafiğini analiz etmek ve kullanıcı etkileşimlerini takip etmek.Performans - Analitik ÇerezleriBirinci Taraf22.05.2024


Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler ile aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz; Çerezler Aracılığıyla Kişisel Veri İşlemenin Amaçları ve Hukuki Sebepleri başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çerez sağlayıcıları ile bilgi teknolojileri tedarikçilerine aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Verileriniz aktarılırken Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Çerezlerin Yönetimi

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bununla birlikte zorunlu (teknik) çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’deki bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez Onay Aracı’ndaki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek, çerez tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için http://www.aboutads.info/choices/#completed veya http://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun’un 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Kişisel verisi Erikli tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirketimize başvurma ve Kanun’da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

  • - Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak,
  • - Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak[__] e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
  • - Posta yoluyla, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine iletebilirsiniz.
  • - Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle,nestle@hs03.kep.tr KEP adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • - Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de haklarınızı kullanmak için ek yöntemler de belirtilmiştir. Dilerseniz bu Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.
Yukarı Git